De Meeuwenduinen

Burgh-Haamstede
De Meeuwenduinen mogen gerust één van de mooiste duingebieden van Schouwen- Duiveland worden genoemd. Hier vind u nog jonge kale duinen, vlakten met mossen, duingraslandjes en uiteraard de konijnen en de vogels die talrijk vertegenwoordigt zijn. Planten zoals stekelige zeedistels, zeeraket en duindoornstruiken zult u hier volop aantreffen. Buiten de zandbijtjes, de zandhagedissen de tapuit, de veldleeuwerik en de nachtegaal zijn de meest aanwezige bewoners uiteraard de meeuwen. In het duingebied broeden zo’n 5000 paar kleine mantelmeeuwen en 1500 paar zilvermeeuwen. Het bewaken van de jongen en hun eigen plekje leid niet zelden tot een ontzettend geluid. In het voorjaar en zomer kunt u ze aanschouwen, in de winter trekken ze weg. Hun geluid is oorverdovend en erg bijzonder om te horen. De Meeuwenduinen zijn een zeer waardevol natuurgebied maar om deze waarde nog meer te laten stijgen is het belangrijk de duinen weer te laten begrazen. De konijnen die talrijk aanwezig zijn kunnen het niet alleen aan en daarom loopt ook hier het groot wild zoals de reeën, damherten en de shetlandpony’s. Met geld uit het Life-duinherstelproject worden alle gebieden en onderdelen van de Kop van Schouwen met elkaar verbonden om elk op haar eigen manier de rijkdom van het gebied te helpen ontwikkelen. De uitgezette Meeuwenduinroute volgen is een aanrader die wij u niet willen onthouden. De route is zeven kilometer lang als je hem start bij het waterleiding pompstation. Als u start bij de excursieschuur dan is hij 12 km lang. De route zal een onuitwisbare indruk bij u achterlaten. Soort natuur: Duinen, struwelen, duinweides

Contactinformatie

Adriaan v/d Weijdeweg Burgh-Haamstede