Polsvliet

Terhole
De Polsvliet is een kleine kreekrestant gelegen even ten zuiden van de Notendijk bij Terhole. Omdat de oude kreek bijna helemaal is dichtgegroeid met riet is er niet veel open water meer aanwezig. Wel zijn er nog een aantal lage, drassige weilanden waar in het voorjaar de Kievit zijn nest heeft of 's winters de watersnip zijn voedsel zoekt. De uitgebreide rietkragen vormen een broedgebied voor kleine karekiet, rietzanger, rietgors en blauwborst.

Contactinformatie

Rietstraat / Notendijk Terhole