Krammerse Slikken

Oude-Tonge, Achthuizen, Ooltgensplaat
De Krammerse slikken bestaan uit een uitgestrekt buitendijks gebied en een aantal beboste eilandjes omringd door ondiep water. Dé plek voor steltlopers en eenden om voedsel te zoeken. In de bomen broeden aalscholvers. Ook het Ooltgensplaatse Gors is rijk aan vogels. Hier zijn bovendien nog resten te vinden van de verdronken nederzetting Oud-Ooltgensplaat die in 1421 in de golven verdween. Een bijzonder gebied, dat na aanleg van de Deltawerken een heuse metamorfose is ondergaan.

Contactinformatie

Oude-Tonge, Achthuizen, Ooltgensplaat