De Zeeuwse kust

Als je Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit eigenlijk een delta is. De plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied ook de Voordelta. Terwijl u geniet op het strand, gaan duizenden dieren hun gang in dit gevarieerde zeelandschap. Er leven maar liefst 36 bijzondere en beschermde diersoorten. De Zeeuwse kust (ook wel Voordelta genoemd)  is een Natura2000 gebied. Geniet daarom van de natuur en de dieren zonder ze te verstoren. De kust van de Noordzee is de ideale kraamkamer voor diverse soorten vissen. In het ondiepe water vinden jonge vissen een veilige plek om op te groeien, omdat er maar weinig grote vissen komen jagen. De kleintjes van onder andere de bot, tong, schol, schar, kabbeljouw en de haring groeien hier op en zwemmen uit naar andere wateren. Gedekte tafel De platen, schorren en slikken bieden een ideale leefomgeving voor allerlei soorten bodemdieren. De bodem wemelt van de wormen, schelpdieren, krabbetjes en garnalen. Bij eb zoeken vogels hun voedsel op de drooggevallen zandplaten en slikken. Een gedekte tafel voor de tienduizenden vogels die in het gebied leven of op doortocht zijn. De platen verdwijnen met vloed weer in de golven, daarom hebben de vogels maar een paar uur om voldoende rust te krijgen en zich te voeden. Houd daarom gepaste afstand, zodat u de vogels niet stoort. Gewone zeehond en grijze zeehond In de Voordelta leven de gewone zeehond en de grijze zeehond. Zij voelen zich thuis in de Zeeuwse wateren en vinden hier hun voedsel. De jongen van de zeehonden worden geboren op de platen. De zeehonden gebruiken de platen ook om te rusten. Zeehonden die verstoord worden tijdens het rusten raken verzwakt. De pups van grijze zeehonden verdrinken zelfs, als ze in de eerste drie weken van hun droge plaat verjaagd worden. Hun vacht is namelijk nog niet waterdicht. Let dus goed op dat u de zeehonden niet stoort. U kunt het zelf zien aan het gedrag: zolang een zeehond ontspannen ligt, houdt u voldoende afstand. Tilt hij zijn kop op, dan bent u te dichtbij. Rustgebieden Zeehonden en grote groepen vogels zijn natuurlijk prachtig om te zien. Maar om ze niet te storen, houdt u het beste afstand. Als u geluk heeft, komen nieuwsgierige zeehonden zelf een kijkje bij u nemen. Ook zijn er zogenaamde rustgebieden ingesteld om te zorgen dat de dieren voldoende rust krijgen. Deze liggen in zee, rondom droogvallende platen en zijn gemarkeerd met gele tonnen. De watersporter ziet deze afgesloten gebieden ook op de waterkaart. Op de strandovergangen staan ook informatiepanelen waarop u kunt zien welke gebieden u wel en niet mag betreden. De stranden langs de gehele kust zijn vrij toegankelijk. Beschermd natuurgebied De Voordelta is een Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Op de kaart ziet u waar de beschermde gebieden zijn. Sommige gebieden zijn deels toegankelijk, andere gebieden mag u niet betreden. Hiermee beschermen we de bijzondere planten en dieren die hier leven. In de niet-toegankelijke gebieden is het gebruik van drones niet toegestaan. Als de natuur niet verstoord wordt en de veiligheids- en privacyregels worden nageleefd, mogen drones wel gebruikt worden in de toegankelijke gebieden. Voor sommige niet-toegankelijke gebieden gelden uitzonderingen. Die staan genoemd in het toegangsbeperkingsbesluit.

Contactinformatie